top of page

Den idéburna sektorns egen konsultbyrå

Idealis konsultbyrå är specialiserad på att ge ideella föreningar och idéburna verksamheter stöd, rådgivning och verktyg för en effektiv, hållbar och positiv verksamhetsutveckling,  kvalitetssäkring och organisering. Med närmare 20 års branscherfarenhet finns här stor förståelse, kunskap och redskap att möta den enskilda ideella föreningens komplexitet i såväl motgång som framgång. Alla uppdrag utgår ifrån era behov och anpassas efter varje enskild förenings mål och mening.

Tjänster

Genomlysning/kvalitetsutvärdering av verksamheten

Utvärdering av verksamheten. Identifiera svagheter och förbättringsområden. Resultaten kan fungera som en handlingsplan och som underlag för strategiska riktningsbeslut framåt. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Utveckla och skapa kvalitetsledningssystem anpassade för den egna verksamheten. Utbildning. Workshop. Processkartor. Systematiskt förbättringsarbete. 

Vision och målarbete

Leder och modererar workshoppar och dialogmöten med syfte att navigera verksamhetens nuläge mot ett framtida önskat tillstånd. Resultatet kan vara en gemensam vision, strategiska fokusområden eller målbilder. 

Färgglada pennor

Upphandling

Rådgivning, utbildning och instruktioner för hur föreningar kan lämna anbud och delta i upphandlingar.

Bärbara datorer

Planeringsdagar

Ska ni ha planeringsdag? Strategidag? Styrelsen och personalen ska mötas och diskutera specifika frågor? Vi planerar, genomför och dokumenterar planeringsdagar utifrån teman som är relevanta för er förening. 

abstrakt skulptur

Vad behöver ni?

Genomför uppdrag utifrån era behov och önskemål. Majoriteten av byråns uppdrag formas utifrån föreningens specifika önskemål eller behov att utveckla verksamheten eller få hjälp med ett specifikt projekt. 

Hej.

Mitt namn är Felicia Forthmeiier.

Det är jag som har grundat och driver idealis konsultbyrå. Med närmare 20 års erfarenhet av idéburen sektor, i roller som volontär, styrelseledamot, anställd och senast som chef, har jag lång och gedigen erfarenhet av att leda och utveckla ideella föreningar. 

Därtill  har jag en magisterexamen i kvalitets- och ledarskapsutveckling och en rad föreläsning- och utbildningsuppdrag i verktygslådan. 

 

Är din förening i behov av stöd och hjälp att lösa ett dilemma, vidareutvecklas eller finna en gemensam vision? Då är ni varmt välkomna att höra av er! Med respekt, förståelse och kunskap för ideella föreningars karaktär och särart kan jag möta era behov och utmaningar.

FF 2020.jpg

idealis konsultbyrå

telefon

+ 46 76 87 87 706

epost

organisationsnummer

556891-8675

bottom of page