top of page

Finansiering

av ideella föreningar

Söka bidrag och anslag, äska medel eller pitcha projekt för nya samarbetspartners? Söker ni finansiering hos myndigheter, stiftelser eller privata aktörer?

För föreningar finns det oändliga möjligheter att finansiera verksamheten. Saknar ni tid att skriva ansökningar? Eller idéer kring vad verksamheten kan äska medel för? Behöver ni en sparringpartner eller någon som skriver ansökan åt er. På Idealis konsultbyrå finns dokumenterad erfarenhet och goda resultat från bidragsfinansiering.

Kontakta oss för mer information om hur ni kan få hjälp och stöd med finansieringen av er förening. 

Det här kan vi hjälpa till med

söka medel

Utveckla projektidéer och skriva ansökan åt er förening. 

redovisning

Redovisa och skriva slutrapport för projekt som er föreningen genomfört. 

coachning

Stöd, råd och vägledning hur en kan utveckla, formulera och ansöka om projektmedel för att maximera chanserna till beviljade anslag.

Söka bidrag till förening

Allmänna arvsfonden

Minst en av följande målgrupper måste ingå i ansökan; barn 0-11 år, unga 12-25 år, äldre över 65 år eller personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Länk till hemsida

Brottsoffermyndigheten

Projektets övergripande mål ska vara att öka kunskapen om brottsoffer eller att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

Länk till hemsida

Skandia: Idéer för livet

 

Enskilda projekt som gör livet bättre för barn och unga, täcker ej lönekostnader.

Länk till hemsida

Postkodstiftelsen

Stödjer allmännyttiga organisationer som främjar en positiv samhällsutveckling. 

Länk till hemsida

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Länk till hemsida

ForumSyd

Projekten kan handla om att minska fattigdom och hunger, motverka klimatförändringar samt stärka jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter i världen.

Länk till hemsida

Jane och Dan Olssons stiftelse

Bidrag för projekt som motverkar bla. kvinnovåld.

Länk till hemsida

Sparbanksstiftelsen

Prioriterar projekt som leder till kunskap om sparande, hållbar ekonomi samt lokal utveckling i vårt verksamhetsområde. De stödjer projekt som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna.

Länk till hemsida

Socialstyrelsen

Statsbidrag för flera olika typer av verksamheter, bland annat kvinno- och tjejjourer, verksamheter som riktar sig till hbtqi-personer & hedersrelaterat våld.

Länk till hemsida

Crafoordska Stiftelsen

Stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: barn och ungdomar samt vuxna med särskilda behov, barn-och ungdomars fostran samt till kulturell och konstnärlig verksamhet

Länk till hemsida

Stiftelsen Margaretas fond

 

Bidrag ges till inhemska och social välgörenhet.

Länk till hemsida

.

 

.

bottom of page