top of page

IDEALIS KONSULTBYRÅ I KORTHET

Idealis Konsultbyrå har grundats och drivs av Felicia Forthmeiier.

 

Felicia har närmare 20 års erfarenhet från idéburen sektor och varvat roller som volontär, styrelseledamot, anställd och nu senast, som verksamhetschef för Malmö Kvinnojour mellan åren 2015-2021. I bagaget finns även formell kompetens inom projektledning och en magister i kvalitets- och ledarskapsutveckling.

 

Felicias drivs av att stötta, av att få bidra till det bättre för människan, gruppen, organisationen och samhället. Genom att lyfta och sätta verksamhetens kvalitetsfrågor i fokus kan alla delar i organisationen nå sin fulla potential – målet är att den vi finns till för alltid ska få bästa möjliga stöd, insats, kvalitet eller tjänst – med ett sådant målsikte följer en välmående organisation med nöjdare medarbetare, lägre åtgärdskostnader och mer tidseffektivt och meningsfullt operativt arbete.

 

Egenskaper som varit viktiga och genererat framgång i Felicias arbete med såväl utvecklingsarbete som ledarskap är nyfikenhet, att bemöta omvärlden med vänlighet och respekt och en ständig strävan att förbättra, förenkla och effektivisera arbetet så att nytta med meningsfullhet kan kombineras på bästa sätt.

 

Idealis konslutbyrå är den idéburna sektorns konsultbyrå. Med stor respekt, förståelse och kunskap för ideella föreningars karaktär och särart kan vi möta era behov och utmaningar. Tveka inte att kontakt oss för mer information eller ett första förutsättningslöst möte där vi kan diskutera möjligheter!

bottom of page